SİM SIRMA NASIL İŞLENİR

SİM SIRMA NASIL İŞLENİR
 

SİM SIRMA NASIL İŞLENİR

 

1,aşama: Maraş işi ( sim sırma) nakışı için eski Türk işlemelerinden, baftalardan, mecmua ve dergilerden yararlanarak desen oluşturulur. Oluşturulan desen, yapılacak olan ürüne göre dizaynı yapılarak parşömen kağıdına uygulanır. Parşömen kağıdına çizilen desen,resim kağıdına yapıştırılır.

2.aşama: Kirç tozunun elenip suyla karıştırılması sonucu elde edilen macun beyaz kartona çift taraflı sürülür. İki kat çimento kağıdının arasına yapıştırılır. Makat dediğimiz tahta yardımıyla çimento kağıdının arasınadaki fazla kirç ve hava alınır. Deseni çizdiğimiz kağıt, dikiş makinesi ile çimento kağıdına sabitlenir. Desen üzerine zeytinyağlı sabun sürülür,bu uygulama mevleke yardımıyla desen kesimini kolaylaştırır. Hazırlanan desen keski tahtasının üstünde mevleke ile kesilir. Kesilen desen kumaşa yapıştırılır. Desenin altına gelecek şekilde, kumaşın altına karton teğellenir. Hazırladığımız kumaş cüldeye geçirilir.

3.aşama: Sim sırma; alt iplik, üst iplik tekniğiyle çift yönlü işlenen ama tek yönlü bir işlemedir. Üst iplik olarak kullanılacak simler cağa yerleştirilir. Alt ipliğe balmumu sürülür ve iğneye geçirilir. Başlama noktasına 1 cm uzaklıkta,desenin tam kenarına biz dik olarak


Hakkımızda

Osmanlı Sarayı’nın ihtişamı bütün toplumlarda hayranlık uyandırmaktadır. Türklerin yüzyıllarca büyüyerek gelişen birikimini ve kültürünü bünyesinde taşımakta; gelenek ve görenekleri, halk oyunları, mutfağı ve el sanatlarıyla koskoca bir şaheserdir Osmanlı…

 

Sırma işi(Maraş işi) de; Osmanlı Sarayı’nda önemli yer tutan nadide parçalarda yer alan bir el sanatımızdır. Sırma işi; Selçuklular döneminden günümüze kadar gelmiş ve Maraş coğrafyasından Osmanlı Sarayına kadar ulaşmıştır .

 

Bu muhteşem el işi önceleri Saraçlar tarafından yapılmaktaydı. Fakat Dulkadir Beyliği’nden Osmanlı Sarayı’na gelin giden iki prensesimizden sonra, Sırma işi saray çevresinde çok beğenilmiş ve zamanla zenginliğin simgesi haline gelmiştir. Öyle ki; sırma ile işlenmiş işlerin zengin aile kızlarının çeyizleri arasında yer alması günün geleneği haline gelmiştir.

 

Gezginci tarihçiler ise yüzyıllar öncesinin Maraş’ını anlatırken Kapalı Çarşı’da sırma işlemeleri elbiseleriyle dolaşan Maraşlı kızlara hayranlıklarını anlatamadan geçemezler..

 

Biz; Lalezar Sim Sırma olarak Kahramanmaraş kültürünün önemli köşe taşlarından olan, saray ve sultanları süsleyen, tarihi Sim Sırma sanatını geleceğe taşıma çabasındayız.

 

Amacımız;

Sizleri tarihin güzelliklerine taşımaktır…Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !